Absorbuoto dozės keitiklis

...
...

Pilka
1
Jonų jonizuojančiosios spinduliuotės kilogramas medžiagos
1

Rad
100
Spustelėjus dešinėje esančią duomenų reikšmę, duomenys bus automatiškai nukopijuoti.