Dinaminis klampos keitiklis

...
...

Paskalis-Antrasis
1
Poise
10
Šimtalapis
1000
Kilogramas per sekundę
1
Antrasis gramas per centimetrą
10
Niutonas antras kvadratiniam metrui
1

Svaro jėga - sekundė kvadratiniam coliui
1,45×10-4
Svaro jėga - sekundė kvadratinei pėdai
0,02
Svaras už pėdą sekundė
0,67
Svaras per valandą pėdomis
2419,09
Šliužas per pėdą sekundė
0,02
Svaras antras už kvadratinę pėdą
0,1
Dyne sekundė kvadratiniam centimetrui
10
Spustelėjus dešinėje esančią duomenų reikšmę, duomenys bus automatiškai nukopijuoti.