Medžiagų keitiklio kiekis

...
...

Milimolis
1000
Kurmis
1
Kilomolis
10-3

Svaras kurmio
2,2×10-3
Spustelėjus dešinėje esančią duomenų reikšmę, duomenys bus automatiškai nukopijuoti.